SipkaKáble

Náš sortiment sa orientuje hlavne na silové káble a vodiče.
Skladom máme bežne káble od: CYA 0.75 , CY 1 , SYKFY 2x2x0,5 , SGSG 3x1,5 , CYH 2x0,15 , CYKY 2x1 , SYSY 2x0,75... až po: CYKY 3x240+120 , AYKY 3x240+120 , 1-YY 300 , NA2XS(F)2Y 1x240 , 22-AXEKVCEY 1x240...
a mnoho iných.